Kampenpostens redaksjon våren 2019

Kristin Hagen (redaktør)
Agneta Kolstad
Rikke Lillelien
Robert Lorange
Helene Samuelsen
Hilde Singsaas
Anne Sofie Vollan
Anne Mette Ødegård
Mette Thurmann-Moe
Børge Øgård
Bente Fausk (layout)
Toril Hegvik (økonomi)

Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med å lage Kampenposten!