Kampenpostens redaksjon høsten 2018

Kristin Hagen (redaktør)
Agneta Kolstad
Robert Lorange
Helene Samuelsen
Anne Mette Ødegård
Børge Øgård
Bente Fausk (layout)
Toril Hegvik (økonomi)

Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med å lage Kampenposten!