Kampenpostens redaksjon våren 2022

Kristin Hagen (redaktør)
Agneta Kolstad
Anne Mette Ødegård
Børge Øgård
Hanne Benum Lorange
Henrik Buljo Anstorp
Hilde Singsaas
Maria Sivertsen
Mette Thurmann-Moe
Robert Lorange
Bente Fausk (layout)
Toril Hegvik (økonomi)

Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med å lage Kampenposten!