Kampenpostens redaksjon våren 2024

Kristin Hagen (redaktør)
Veslemøy Øverland Berg
Ingjerd Rudsar Forbord
Inger Gravdahl
Tommy Grotterød
Toril Hegvik
Bodil J. Houg
Robert Lorange
Agneta Sachs
Torkel Skaug-Ødegård
Mette Thurmann-Moe
Anne Mette Ødegård
Børge Øgård
Vendil Åse
Ingeborg Aasland
Bente Fausk (layout)

Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med å lage Kampenposten!