Kampenpostens redaksjon høsten 2023

Kristin Hagen (redaktør)
Inger Gravdahl
Tommy Grotterød
Bodil J. Houg
Robert Lorange
Agneta Sachs
Torkel Skaug-Ødegård
Mette Thurmann-Moe
Anne Mette Ødegård
Børge Øgård
Ingeborg Aasland
Bente Fausk (layout)
Toril Hegvik (økonomi)

Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med å lage Kampenposten!